Still valid?

So lucky.

PEMBELIAN PERALATAN
SUKAN UNTUK AKTIVITI
SUKAN
Potongan cukai sebanyak RM300 diberi atas pembelian peralatan sukan yang dilakukan
oleh individu untuk aktiviti sukan mengikut jenis sukan yang disenaraikan dalam Akta
Pembangunan Sukan 1997. Peralatan sukan termasuk alat-alat yang mempunyai jangka
hayat yang singkat seperti bola golf dan bulu tangkis tetapi
tidak termasuk pakaian sukan,
contoh: pakaian renang dan kasut sukan. Perenggan 46(1)(l)