Ozge Bayrak [4] - Marija Ulitina http://www.youtube.com/watch?v=ZGSfSkJeiRM


Ozge Bayrak Neslihan Yigit [1] - Yuliya Kazarinova Yelyzaveta Zharka http://youtu.be/0UpJFpsJ6ZM


Evgeniya Kosetskaya - Ozge Bayrak [4] http://youtu.be/Su4PtDdLDGQ


Ozge Bayrak [1] Neslihan Yigit - Anastasia Kharlampovich Mariya Pozdeeva http://youtu.be/Lod7baG0NfU

Evgeniya Kosetskaya - Olga Golovanova http://youtu.be/d4yF-t4pbn0


Audrey Fontaine Emilie Lefel - Ozge Bayrak [1] Neslihan Yigit http://youtu.be/nKrp2d2ood0