---------------------------------------------------------------
XD Part 1 http://youtu.be/mlW-6S3Viog
Maksym Kosovan (UKR) - Gleb Ageenko (RUS)
Iryna Bezdenezhnykh (UKR) - Elizaveta Tarasova (RUS)
---------------------------------------------------------------
XD Part 2 http://youtu.be/l1RsN6zLn1I
Erol Ceylan (TUR) - Maksym Kosovan (UKR)
Neslihan Yigit (TUR) - Iryna Bezdenezhnykh (UKR)
---------------------------------------------------------------
MS Part 3 http://youtu.be/xql0fXtXAEQ
Andriy Lachkov [3/4] (UKR) - Nuh Baskin (TUR)
---------------------------------------------------------------
MS Part 4 http://youtu.be/FLS3kNTZblQ
Andriy Zinukhov [3/4] (UKR) - Mykhaylo Sergey (UKR)
---------------------------------------------------------------
WD Part 5 http://youtu.be/00SHGUnl5Do
Viktoriya Gushcha (UKR) - Yana Ignatieva (RUS)
Kseniya Ryzhova (UKR) - Valeria Menkova (RUS)
---------------------------------------------------------------
WS Part 6 http://youtu.be/8m27b1Tvtj4
Darya Samarchants [5/8] (UKR) - Anastasiya Malysheva (UKR)
---------------------------------------------------------------
MD Part 7 http://youtu.be/aOa4XMa_BHE
Vladyslav Hurkalo (UKR) - Daniel Chislov (ISR)
Maksym Kosovan (UKR) - Ivan Druzchenko (UKR)
---------------------------------------------------------------
MS Part 8 http://youtu.be/n_g4DbHOjps
Andriy Zinukhov [3/4] (UKR) - Furkan Demir (TUR)
---------------------------------------------------------------
WS Part 9 http://youtu.be/muqN6rsDe6c
Neslihan Yigit [1] (TUR) - Yana Ignatieva (RUS)
---------------------------------------------------------------
WS 3 Set Part 10 http://youtu.be/zxEdxgiCXIY
Tetyana Lema (UKR) - Valeria Menkova (RUS)
---------------------------------------------------------------
MS Part 11 http://youtu.be/Nhik9RODt0U
Andriy Zinukhov [3/4] (UKR) - Daniel Chislov [5/8] (ISR)
---------------------------------------------------------------
WS Part 12 http://youtu.be/SxqlopOGMVY
Darya Samarchants [5/8] (UKR) - Kubra Karatas [3/4] (TUR)
---------------------------------------------------------------
MD Part 13 http://youtu.be/xCEccHTlBb0
Yusuf Ramazan Bay [1] (TUR) - Vladyslav Hurkalo (UKR)
Sinan Zorlu (TUR) - Maksym Kosovan (UKR)
---------------------------------------------------------------
WD Part 14 http://youtu.be/RM4fP_aAQ8o
Cemre Fere [2] (TUR) - Alina Davletova (RUS)
Ebru Yazgan (TUR) - Elizaveta Tarasova (RUS)
---------------------------------------------------------------
XD Part 15 http://youtu.be/wm3c46iWp5E
Andriy Zinukhov (UKR) - Erol Ceylan (TUR)
Viktoriya Gushcha (UKR) - Neslihan Yigit (TUR)
---------------------------------------------------------------
MS Part 16 http://youtu.be/tLFm9kFaPBc
Sinan Zorlu [2] (TUR) - Andriy Zinukhov [3/4] (UKR)
---------------------------------------------------------------
WS Part 17 http://youtu.be/P_Go8rOjVIs
Neslihan Yigit [1] (TUR) - Darya Samarchants [5/8] (UKR)
---------------------------------------------------------------
WD 1 Set Part 18 http://youtu.be/8TyzIDX6UXs
Busenur Korkmaz (TUR) - Anastasiya Kucher (UKR)
Ozge Toyran (TUR) - Darya Samarchants (UKR)
---------------------------------------------------------------
XD Final Part 19 http://youtu.be/dFrXFAd2WRo
Andriy Lachkov [3/4] (UKR) - Andriy Zinukhov (UKR)
Darya Samarchants (UKR) - Viktoriya Gushcha (UKR)
---------------------------------------------------------------
MS Final Part 20 http://youtu.be/Rrs1UQexo5M
Sinan Zorlu [2] (TUR) - Enis Sesalan [1] (TUR)
---------------------------------------------------------------
WS Final Part 21 http://youtu.be/lq4rklL2qsg
Neslihan Yigit [1] (TUR) - Cemre Fere [2] (TUR)
---------------------------------------------------------------
MD Final Part 22 http://youtu.be/05G7OTl0blg
Yusuf Ramazan Bay [1] (TUR) - Koray Avsar [3/4] (TUR)
Sinan Zorlu (TUR) - Erol Ceylan (TUR)
---------------------------------------------------------------
WD Final Part 23 http://youtu.be/-wZc1dh9YTY
Cemre Fere [2] (TUR) - Busenur Korkmaz (TUR)
Ebru Yazgan (TUR) - Ozge Toyran (TUR)
---------------------------------------------------------------